Nhà đất vip

Mức giá: tr/m2

Diện tích: 50464 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-12-2020

Mức giá: 17 tỷ

Diện tích: 155 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 30-06-2022

Mức giá:

Diện tích: 345 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 14-12-2016

Mức giá: 9.8 tr/m2

Diện tích: 300 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 16-12-2016

Mức giá:

Diện tích: 103 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 26-11-2016

Nhà đất mới đăng

Mức giá: 5.55 tỷ

Diện tích: 72.2 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 30-06-2022

Mức giá: 17 tỷ

Diện tích: 155 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 30-06-2022

Mức giá: tr/m2

Diện tích: 50464 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-12-2020

Mức giá: 28 tr/m2

Diện tích: 168 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 05-05-2017

Mức giá: 30 tr/m2

Diện tích: 325 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 22-04-2017

Mức giá: 3.1 tỷ

Diện tích: 95 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:

Mức giá: 19.5 tr/m2

Diện tích: 267 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 17-04-2017

Mức giá: 12.5 tr/m2

Diện tích: 375 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 13-04-2017